ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

16 Νοεμβρίου 2022, What Do We Know about Epilepsy and Physical Activity? - ACSM

November is National Epilepsy Awareness Month.But what do we actually know about epilepsy and physical activity?
This new blog post from ACSM explores the
latest findings.