ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη ‘’Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία 2022-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη ‘’Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (Master of Science in Molecular and Applied Physiology)’’ που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το 2009 στο Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το νέο ακαδημαϊκό έτος ανακοινώνει την έναρξη μίας νέα Ειδίκευσης.
 
Για πρώτη φορά κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, μαζί με δύο ακόμα επιτυχημένες Ειδικεύσεις στην ‘’Εργαστηριακή Ιατρική-Βασική Έρευνα (Laboratory Medicine-Basic Research)" και στη ‘’Θεραπευτική Άσκηση (Therapeutic-Exercise)’’, θα λειτουργήσει η Ειδίκευση στην "Κλινική Εμβρυολογία & Γενετική του Προεμφυτευτικού Εμβρύου (Clinical Embryology and Preimplantation Embryo Genetics)".
 
Το ΠΜΣ ‘’Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’’ αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που παρέχει τη δυνατότητα αναγνωρισμένης Ειδίκευσης από κοινού στην Κλινική Εμβρυολογία και στη Γενετική του Προεμφυτευτικού Εμβρύου.
Σκοπός του ΠΜΣ ‘’Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’’ είναι να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση από αναγνωρισμένους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητές σε ποικίλα state-of-the-art πεδία Βασικής, Μεταφραστικής και Κλινικής Έρευνας, προετοιμάζοντας νέους Επιστήμονες για την άσκηση αυτόνομου Κλινικοεργαστηριακού και Ερευνητικού Έργου.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ ‘’Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’’ μπορείτε να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.molecularandappliedphysiologymedicaluoa.com/, καθώς και έπειτα από επικοινωνία με τη Γραμματέα του ΠΜΣ κ. Ξένια Γαϊτανάρη, ΕΔΙΠ, στο email xeniagaitanari@gmail.com και στο τηλέφωνο +302107462592.