ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

12-14 Μαϊου 2022, 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο - Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε στο 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 12-14 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) που ιδρύθηκε στις 13 Μαΐου 1835 είναι μία σύγχρονη επιστημονική εταιρεία με μακρόχρονη συνεισφορά στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση. H IEA ενεργεί ως κέντρο γνώσης για την Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, με σαφή αναφορά στην κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια η ΙΕΑ συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τις προσπάθειες για Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και συνδράμει στη πρόοδο της Ιατρικής και στη βελτίωση του επιπέδου της ιατρικής φροντίδας. Ειδικότερα μέσω του ΕΠΙΣ και άλλων διεταιρικών πρωτοβουλιών, η ΙΕΑ παρέχει τη δυνατότητα διεπιστημονικής-διασυνδετικής προσέγγισης και συζήτησης-αντιπαράθεσης για τη διαμόρφωση κοινής γλώσσας και ενιαίου κώδικα επικοινωνίας στην ολιστική διαχείριση της υγείας και της ασθένειας στη χώρα.
Η θεματολογία του 48ου ΕΠΙΣ περιλαμβάνει ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής και Συναφών Επιστημών Υγείας με διεπιστημονική ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην άσκηση της ιατρικής. Στο συνέδριο θα συζητηθούν επίσης παλαιά και νέα ζητήματα που αφορούν εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και βιοηθικές πτυχές της ιατρικής και δημόσιας υγείας. Στη μακρά του διαδρομή το ΕΠΙΣ επιλέγει σταθερά καινοτόμες προσεγγίσεις καθιστώντας το έτσι το κατεξοχήν βήμα για την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων στην Ιατρική. Ταυτόχρονα το συνέδριο προσφέρει σε ιατρούς όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την καθημερινή ιατρική πρακτική.
Ακολουθώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, το Συνέδριο έχει υβριδικό χαρακτήρα συνδυάζοντας τη φυσική παρουσία συντονιστών, ομιλητών και συνέδρων στον συνεδριακό χώρο με τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση.
Με τιμή
Καθηγητής Δημήτριος Τ. Μπούμπας
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 


Επιστημονικό Πρόγραμμα Συνεδρίου