ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει και σας προσκαλεί στο πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης», που έχει σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως προς τα οφέλη της σωματικής άσκησης στον διαβήτη, εστιάζοντας στην εφαρμογή της άσκησης ως συμπληρωματικής παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και θεραπείας της νόσου.

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Μιχαήλ Κουτσιλιέρης & Καθηγητής Γεώργιος Δημητριάδης,

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Αναστάσιος Φιλίππου (Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/979
 
Οι εγγραφές άρχισαν!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwcKWK5ZqdI4MldvY6uJcfJe-Dukqrab7G-wg-osjVcBi8g/viewform