ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

9 Μαρτίου 2020, “Εφαρμογή πρωτοκόλλων άσκησης σε ασθενείς με ήπια νοητική έκπτωση” - Ομιλία στο εργαστήριο Φυσιολογίας

Η τακτική συνάντηση του "ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΕΚΠΑ", με θέμα “Εφαρμογή πρωτοκόλλων άσκησης σε ασθενείς με ήπια νοητική έκπτωση” πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 στο Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης εφαρμόσιμα πρωτόκολλα άσκησης για ασθενείς με άνοια και νόσο Πάρκινσον.