ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

3 Δεκεμβρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία - Physical Activity is for Everybody

Everybody, including people with disabilities, needs physical activity for good health. However, nearly half of adults with disabilities who are able to be physically active don’t get any aerobic physical activity. Doctors and other health professionals can follow 5 easy steps to increase physical activity among adults with disabilities.


FULL ARTICLE