ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

8 Μαΐου 2019, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ - Physical Activity Brochure for Patients with Thalassemia

For patients with thalassemia, exercise is incredibly important. It functions to keep the mind and body healthy, and may combat several illnesses frequently seen in aging patients with thalassemia. Don’t wait until you have the energy to exercise; a regular exercise routine will give you energy, and start you on the way to numerous life-long benefits. Identify possible exercise routines and beginning them early in life is very beneficial to your health. An easy first step is to look online for parks or bike paths in your area, and if any look nice, take a short walk. Finding places where you can exercise with a friend or family member will make the activity much easier, and promote further physical activity. Who knows, it might even become a family routine.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ