ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

5 Μαρτίου 2019 - 3η Γενική Συνέλευση ΙΕΦΑΙ

Την Τρίτη, 5/3/2019,  στην έδρα του Σωματείου (Μικρό Αμφιθέατρο Φυσιολογίας) τα μέλη του Σωματείου συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ),  προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:
 
ΘΕΜΑ 1ον : Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2018, για το διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018, ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής για το ίδιο διάστημα, συζήτηση επ' αυτής και ψηφοφορία έγκρισης των ανωτέρω διοικητικών πεπραγμένων (χρήσεως 2018, από 1/1/2018 έως 31/12/2018).
ΘΕΜΑ 2ον:  Οικονομικός απολογισμός του έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ον:  Απολογισμός δράσεων του ΙΕΦΑΙ κατά το έτος 2018.