ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

20 Φεβρουαρίου 2019 - Interval Training May Be Best for Weight Loss - Medscape

Liam Davenport, February 20, 2019

Interval training may result in greater weight loss than continuous exercise, with sprint interval training (SIT) the most effective, say researchers, who say interval training also may be easier for obese and older individuals to perform.

The findings of Ricardo Borges Viana, MSc, a PhD student in the Faculty of Physical Education and Dance, Federal University of Goiás, Brazil, and colleagues were published online February 14 in the British Journal of Sports Medicine.