ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

14 Ιουνίου 2023, Ημερίδα “Πρόγνωση - Πρόληψη - Ενημέρωση για τη Γονιμότητα” - Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ΕΕΑΙ)

11-13 Μαΐου 2023, 49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο - DIVANI CARAVEL, Αθήνα

31 Μαρτίου 2023 - Μουσική και Κίνηση στην Υγεία - Μουσείο Τσιτσάνη, Τρίκαλα

2-4 Μαρτίου ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3-5 Φεβρουαρίου 2023, 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας - Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα