ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

17 Δεκεμβρίου 2018 - Συνέντευξη για τη Θεραπευτική Άσκηση στην ΕΡΤ-1

Νοέμβριος 2018 - Η Θεραπευτική Άσκηση ως Συμπληρωματική Θεραπεία - Κατευθυντήριες Οδηγίες