ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Σεπτέμβριος 2015, Swimming, physical activity and health: an historical perspective - La Clinica Teraputica

18 Ιουλίου 2012, The pandemic of physical inactivity: global action for public health - Lancet