ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Θεραπευτικής Άσκησης 2022


Θεραπευτική Άσκηση και Καρκίνος
Θεραπευτική Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης
Άσκηση και Εγκυμοσύνη

Η Σωματική Άσκηση στην Πρόληψη και τη Θεραπεία Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων


 
  • Μέθοδος Εκπαίδευσης: Σύγχρονη εξ αποστάσεως - Δια ζώσης Πρακτική Άσκηση
  • Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
  • Διάρκεια Προγραμμάτων: 7 μήνες
  • Τέλη Παρακολούθησης: Εφαρμόζεται μείωση στα τέλη παρακολούθησης σε ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων
Οι αιτήσεις άρχισαν δείτε τις ημερομηνίες ανά πρόγραμμα
Δείτε λεπτομέρειες για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά: https://www.ex4health.cce.uoa.gr/
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: therapeutikiaskisi.uoa@gmail.com