ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

19-25 Νοεμβρίου 2018 - Τα οφέλη της άσκησης πάνε Σχολείο .....στο Γύθειο

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και άσκησης στην Ιατρική σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέρος της δράσης υπό τη διεθνή επωνυμία ‘‘Exercise is Medicine - Η άσκηση είναι Φάρμακο”, που στοχεύει στην παγκόσμια προώθηση της σωματικής άσκησης και ενσωμάτωσής της στην καθημερινότητα των πολιτών, προωθεί ειδικότερα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, όσον αφορά στα οφέλη της καθημερινής και συστηματικής άσκησης, αφού είναι γνωστό ότι η άσκηση προάγει τη σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία.

Η έρευνα συμπεριλαμβάνει την διανομή ερωτηματολόγιου με τίτλο «Τα οφέλη της άσκησης στην υγεία μας», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές κυρίως ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου και βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του βιβλίου Φυσικής Αγωγής Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Το ερωτηματολόγιο στοχεύει τόσο στην ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση και τις θετικές επιπτώσεις της στην υγεία μας, όσο και στην καταγραφή των στάσεων και απόψεων των μαθητών που αφορούν στην ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητά τους.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Οι μαθητές παρακαλούνται να το συμπληρώσουν με ειλικρίνεια και συνέπεια, ούτως ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των μαθητών. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται οι μαθητές να έχουν προηγουμένως «προετοιμαστεί» με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να απαντήσουν «σωστά» στις ερωτήσεις, αφού ο σκοπός είναι η απεικόνιση της πραγματικής γνώσης, επιθυμίας και κατάστασης των μαθητών όσον αφορά στη σωματική άσκηση.

Τα αποτελέσματα και οι γενικές τάσεις που θα διαμορφωθούν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα αποσταλούν στην σχολική μονάδα με σκοπό την περαιτέρω χρήση από τους εκπαιδευτικούς και την σχολική κοινότητα.
Για διευκρινίσεις επί του ερωτηματολογίου ή για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Φλώρα Ζαράνη (τηλ. 210 7462612, κιν. 6974846575, email:fzarani@med.uoa.gr)


Δείτε εδώ το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: «Τα οφέλη της άσκησης στην υγεία μας»