ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Κλινική Εμβρυολογία και στη Φυσιολογία του Προεμφυτευτικού Εμβρύου - ΕΚΠΑ

Υποβολή αιτήσεων έως 30/9/2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://clinicalembryology.cce.uoa.gr/?fbclid=IwAR27-C7NOKGeDbWjf-iFi41GUwrwUf5VoQSYn4Vdleq9LWI9N3UlFY3l8bY