ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Η Αποστολή μας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΦΑΙ
 
Η προαγωγή των επιστημονικά επιβεβαιωμένων οφελών υγείας της σωματικής άσκησης στον ελληνικό πληθυσμό, με σκοπό την πρόληψη νόσων και τη συμβολή στη θεραπεία τους, οδηγώντας στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και τη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους της υγείας στους Έλληνες πολίτες.