ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Το Καταστατικο του ΙΕΦΑΙ


 
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική (ΙΕΦΑΙ)
 
Institute of Applied Physiology & Exercise in Medicine
(IAPEM)
 
Καταστατικό
 
Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η επωνυμία του Επιστημονικού Σωματείου είναι «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική» και διακριτικό τίτλο «ΙΕΦΑΙ» και για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, στην αγγλική γλώσσα, «Institute of Applied Physiology & Exercise in Medicine» (IAPEΜ) με έδρα την Αθήνα και ειδικότερα στο Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επί της οδού Μικράς Ασίας, αριθ. 75, κτήριο 16. Το Επιστημονικό Σωματείο θα έχει δική του σφραγίδα με τις λέξεις «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική» η οποία θα τίθεται σε όλα τα έγγραφά του. Είναι δυνατή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η σύσταση παραρτημάτων αυτού σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και της αλλοδαπής από τα μέλη του, προκειμένου να επιδιωχθεί με τον τρόπο αυτό η υλοποίηση των σκοπών του σωματείου σε τοπικό επίπεδο.
 
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

2.1. Ο σκοπός του σωματείου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική» είναι επιστημονικός και αναπτυξιακός, δηλαδή θα επιτελεί επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός. Οι κύριοι στόχοι είναι:
• Η προαγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης που αφορά στους ομοιστατικούς μηχανισμούς και βιολογικούς μεσολαβητές που συμμετέχουν στην διατήρηση και αναπαραγωγή της ανθρώπινης ζωής και τις αλληλεπιδράσεις των μηχανισμών αυτών καθώς και τις προσαρμογές τους στην σωματική άσκηση «φυσιολογία της Άσκησης», καθώς και με τις κλινικές και ψυχικές επιδράσεις της άσκησης  στην εξασφάλιση του «ευ ζην» του ανθρώπου (Ψυχοσωματική Υγεία – Κίνηση/Άσκηση), στην αποκατάσταση των ομοιοστατικών μηχανισμών της Φυσιολογίας του Ανθρώπου μετά από οξεία και χρόνια νοσηλεία (Ψυχιατρική - Ενδοκρινολογία – Καρδιολογία – Πνευμονολογία - Νευρολογία –  Ορθοπαιδική – Επείγουσα Ιατρική - Εντατική Θεραπεία – Ογκολογία – Φυσιατρική – Φυσικοθεραπεία – Αποκατάσταση – Επιστήμες Αθλητισμού) και την ευεργετική επίδραση της άσκησης ως θεραπευτικής προσέγγισης (Θεραπευτική Άσκηση) για την αντιμετώπιση των οξέων & χρόνιων νόσων στον άνθρωπο για κάθε ηλικία και ιδιαίτερα στην τρίτη και τέταρτη ηλικία (ανάπτυξης, πρόληψη, αποκατάσταση, ενίσχυση φαρμακευτικών σχημάτων και αποθεραπεία).
• Η προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στην φυσιολογία, βιολογία, βιοχημεία, φαρμακολογία, ανοσολογία, νευρολογία, ψυχιατρική, ψυχολογία, ενδοκρινολογία, καρδιολογία, πνευμονολογία, ογκολογία, γηριατρική, παιδαγωγικών επιστημών, φυσιολογία των συστημάτων και της σωματικής άσκησης και την αθλητριατρική. Η υποστήριξη συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων ανάμεσα σε επιστήμονες και ειδικότητες επιστημόνων στα διάφορα πεδία της Φυσιολογίας του Ανθρώπου.
• Η προαγωγή διεπιστημονικών και διεθνών αλληλεπιδράσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε βασικούς και κλινικούς ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, Αθλητικούς Επιστήμονες, Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Παιδαγωγικών Επιστημών και Επιστημόνων όλων των Βασικών Ιατρικών Επιστημών).
 • Η παροχή κλινικών και διδακτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σχεδιασμού, προετοιμασίας και αξιολόγησης των διδακτικών προγραμμάτων (προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης) και των προγραμμάτων παρέμβασης που σχετίζονται με τη διαχείριση της υγείας ατόμων, ομάδων, συλλόγων και πληθυσμών.
• H συνεργασία και επικοινωνία επιστημόνων από διαφορετικά ερευνητικά πεδία της Φυσιολογίας του Ανθρώπου, που έχουν όμως ως κοινό ενδιαφέρον την προαγωγή της υγείας μέσω της άθλησης (όπως πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αναπτυξιολόγοι, ψυχολόγοι, γενετιστές, βιολόγοι, αθλητικοί επιστήμονες, ιατροί φυσικής αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, αθλητικούς επιστήμονες και άλλοι).
• Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα προληπτικής ιατρικής και θεραπευτικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με τις επιδράσεις και τη διαχείριση της σωματικής άσκησης στην Ιατρική και την ατομική υγεία προσώπων, ομάδων, συλλόγων και πληθυσμών.
• Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση της επιστημονικής κοινότητας στην ταχύτατα εξελισσόμενη επιστημονική γνώση στο πεδίο της έρευνας των παραπάνω θεματικών κατηγοριών.
• Η ανάδειξη της σωματικής δραστηριότητας, κίνησης και άσκησης ως καθημερινό και καθοριστικό μέρος του ιατρικού μοντέλου πρόληψης και θεραπείας των νόσων στον άνθρωπο.
•  Η ανάδειξη της σωματικής δραστηριότητας υπό τη μορφή της Θεραπευτικής Άσκησης ως μιας ζωτικής σημασίας παραμέτρου που θα αξιολογείται σε κάθε επίσκεψη του ασθενούς στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και θα υποδεικνύεται της και ενσωματώνεται στο ατομικό η συλλογικό μοντέλο πρόληψης και θεραπείας των προβλημάτων υγείας, ανάλογα με την πάθηση οδηγώντας, έτσι, στη έγκριση, συνταγογράφηση και κοστολόγηση της Θεραπευτικής Άσκησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ως επίσημη θεραπευτή παρέμβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
 
2.2. Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί από το σωματείο είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
• Η αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών υγείας που θα γνωρίζουν τους μηχανισμούς ομοιοστασίας του ανθρώπινου οργανισμού και θα δύνανται να αξιολογούν και να υποδεικνύουν στους ασθενείς τους τη σωματική δραστηριότητα και θεραπευτική άσκηση.
• Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική.
• Η αξιοποίηση εξειδικευμένων επαγγελματιών της άσκησης (Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα του Φυσίατρους, Φυσικοθεραπευτές και Επιστήμονες Αθλητικής Αγωγής) στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης  πρόληψης και θεραπείας των χρόνιων νόσων και των επιπτώσεων του γήρατος.
• Η εκπόνηση ή/και η συμμετοχή σε ερευνητικά ή κλινικά πρωτόκολλα, προγράμματα ή άλλες επιστημονικές δράσεις μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα ή επιστημονικές εταιρίες στον Ελληνικό ή Διεθνή χώρο καθώς και την ανάληψη της διαχείρισης προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών ως «φορέας υλοποίησης προγραμμάτων».
• Η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο για τη προώθηση της έρευνας στην «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» και τη «Φυσιολογία της Άσκησης» και των κλινικών εφαρμογών τους.
• Η διασύνδεση με Επιστημονικές Εταιρίες, Ιδρύματα, Υπηρεσίες, Φορείς, Σωματεία στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο με στόχο την προώθηση ποικίλων επιστημονικών δράσεων στο επιστημονικό πεδίο της έρευνας στην εφαρμοσμένη φυσιολογία και φυσιολογία της άσκησης σύμφωνα με τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα.
• Η επιμέλεια ή/και η έκδοση εντύπου, οπτικοακουστικού ή άλλου ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή επιστημονικού υλικού και ηλεκτρονικών περιοδικών και ανακοινώσεων.
• Η προσφορά κλινικών ή/και εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω της παροχής υπηρεσιών σε άτομα ή ομάδες.
• H αξιοποίηση κάθε πρόσφορου και νομίμου μέτρου προς επιτέλεση των επιδιωκομένων σκοπών, όπως ενδεικτικά με παραστάσεις ενώπιον των αρχών, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, κ.λπ..
 
 
Άρθρο 3ο
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 
3.1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε α) τακτικά, β) επίτιμα και γ) συνδεόμενα
3.1.α. Τακτικά (Regular) μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΔΣ), επιστήμονες με αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση  σε θέματα «Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική», η οποία θα προκύπτει από την ποιότητα της επιστημονικής τους κατάρτισης και διεθνούς αναγνώρισης, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση δύο τακτικών μελών του Σωματείου. Η εισήγηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στο εκπαιδευτικό, μετεκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό έργο του υποψηφίου. Το ελάχιστο των απαιτούμενων επιστημονικών προσόντων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που κάνει αρχικά αποδεκτή την αίτηση προς το σωματείο. Επίσης, μέλη μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα (Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί). Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται και συμμετέχουν στο ΔΣ και στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ως εξής: το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση προς το ΔΣ του σωματείου, μαζί με γραπτή πρόταση τουλάχιστον δύο ήδη τακτικών μελών του σωματείου και με τα απαιτούμενα αποδεικτικά ως προς την ταυτότητά του και την ύπαρξη στο πρόσωπό του των απαιτούμενων ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και τη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και του ΔΣ, η δε απόφαση της εγκρίσεως λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του ΔΣ, το υποψήφιο τακτικό μέλος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του (μαζί με τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποδεικτικά) στη επόμενη χρονικά ΓΣ όπου απόφαση εγκρίσεως μπορεί να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται 30% έκπτωση σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνει τo Σωματείο. Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης με άλλο φορέα ή φορείς, όπου το ποσοστό της έκπτωσης πιθανόν να μην εξασφαλιστεί από τη συμφωνία του Σωματείου με τους έτερους φορείς, τα μέλη δεν έχουν αξίωση να τους χορηγηθεί η έκπτωση.
3.1.β. Όλα τα τακτικά μέλη του Επιστημονικού Σωματείου είναι ίσα μεταξύ τους και απολαμβάνουν εξίσου όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του Επιστημονικού Σωματείου. Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται. Έχουν, επίσης, το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου.
 
3.2. Επίτιμα (Honorary) μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ένδειξη τιμής, σε Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες ή/και ερευνητές ή/και νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην μελέτη της «Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Άσκησης στην Ιατρική», ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που εργάσθηκαν με ζήλο για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου. Επίσης σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο. Ενδεικτική της προσφοράς των προσώπων αυτών στο σωματείο είναι η ένθερμη επιδίωξη των σκοπών αυτού ή η τυχόν χορήγηση δωρεών προς αυτό. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τακτικό μέλος του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ απαλλάσσονται κάθε οικονομικής υποχρέωσης προς το Σωματείο.

3.3. Συνδεδεμένα (Αssociated) μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από το ΔΣ κάποιοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες (π.χ. υποψήφιοι διδάκτορες, ειδικευόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες). Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στα συνδεδεμένα μέλη εντάσσονται και οι φοιτητές.

3.4.  Όλα τα μέλη του Σωματείου πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

3.5. Δε γίνονται δεκτά ως τακτικά μέλη, και εφόσον έχουν εγγραφεί θα διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ, όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράσεις αντιβαίνουν στους σκοπούς ή τις κατευθυντήριες γραμμές του σωματείου ή όσοι λεκτικά ή με τις πράξεις τους έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στις θεμελιώδεις αρχές του σωματείου. Επίσης, διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ από το σωματείο, τα μέλη εκείνα που κάνουν δημόσια χρήση της ιδιότητος του μέλους του σωματείου για πολιτικό, οικονομικό και άλλο ιδιαίτερο όφελος ή αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του σωματείου, παρεμποδίζουν την εκτέλεση των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν τηρούν εν γένει τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο καθώς και όσα μέλη παραβιάζουν τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και του παρόντος καταστατικού, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις. Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου χάνεται: Ι) Με διαγραφή, την οποία εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση το ΔΣ, ή τουλάχιστον το 1/5 των μελών του Σωματείου με αίτηση προς το ΔΣ, το οποίο, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να εισάγει το θέμα αυτό σε Γενική Συνέλευση, την οποία προσκαλεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από της καταθέσεως της αιτήσεως των μελών. Τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εάν το μέλος υπέπεσε σε κάποια από τις παραβάσεις που αναφέρουν οι σχετικές πειθαρχικές διατάξεις του άρθρου 10, ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και, σε κάθε περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης ακροάσεως του υπό διαγραφή μέλους. Τα μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα για τρία συνεχόμενα έτη διαγράφονται αυτόματα, ΙΙ) Με δήλωση του μέλους που επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σωματείο (παραίτηση). Η δήλωση αυτή είναι γραπτή, γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Τα μέλη που αποχωρούν από το σωματείο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών, ενώ δύνανται να επανεγγραφούν σε αυτό μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την αποχώρησή τους και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Τα μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτό επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Συνεπώς, μέλος, κατόπιν απόφασης του ΔΣ, και με βάση σχετική συνομολογούμενη σύμβαση, μπορεί να αμειφθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς το Σωματείο.
Το εφάπαξ ποσό για την εγγραφή νέων μελών ορίζεται σήμερα για τα φυσικά πρόσωπα σε τριάντα ευρώ (€ 30.00) για τα τακτικά μέλη, σε δεκαπέντε ευρώ (€ 15.00) για τα συνδεδεμένα και για τα νομικά πρόσωπα σε διακόσια ευρώ (€ 200), μπορεί δε τα παραπάνω να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ΔΣ. Η ετήσια τακτική εισφορά των τακτικών μελών ορίζεται σήμερα για τα φυσικά πρόσωπα σε είκοσι ευρώ (€ 20.00) και για τα νομικά πρόσωπα σε εκατό ευρώ (€ 100), μπορεί δε τα παραπάνω να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ΔΣ.
 
Άρθρο 4ο
ΠΟΡΟΙ

4.1 Πόροι του Σωματείου είναι: α) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, β) οι τακτικές συνδρομές των μελών του, γ) οι συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων του Σωματείου, δ) τα έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων ή/και δημοσιευμάτων του Σωματείου, ε) οι έκτακτες εισφορές των μελών στ) τα έσοδα από επιστημονικές εκδηλώσεις, (σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κτλ) ή κοινωνικές εκδηλώσεις ή υπηρεσίες και ζ) τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο η) τα από την περιουσία του σωματείου εν γένει έσοδα, όπως ενδεικτικά οι τόκοι καταθέσεων.

4.2 Τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής, των τακτικών συνδρομών, των πάσης φύσεως εκδόσεων, των πωλούμενων δημοσιευμάτων και των εκτάκτων εισφορών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Άρθρο 5ο
ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Σωματείου είναι 1) η Γενική Συνέλευση, 2) το Διοικητικό Συμβούλιο και 3) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε χρόνο προκειμένου να εγκρίνει τον ισολογισμό του εκάστοτε προηγουμένου της Συνελεύσεως λογιστικού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εντός του πρώτου λογιστικού έτους, ως τούτου λογιζομένου του διαστήματος από την εγγραφή του Σωματείου στα οικεία Βιβλία του αρμοδίου Πρωτοδικείου και μέχρι την 31.12.2017. Κάθε επόμενο, μετά το πρώτο, λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει τουλάχιστον το 1/5 των τακτικών μελών του Επιστημονικού Σωματείου, με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ, στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.
β. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, συγκαλούνται μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό (ή κανονικό) ταχυδρομείο προς όλα τα μέλη του Σωματείου, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και αναγράφει τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.
γ. Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία, προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, δίνει και αφαιρεί το λόγο, θεωρεί κατά την κρίση του περαιωμένη τη συζήτηση στα συζητούμενα θέματα και θέτει τις προτάσεις και τα θέματα ημερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία. Επίσης, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την αποβολή από την αίθουσα των μελών που τυχόν παρεκτράπηκαν κατά τη συζήτηση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις χρέη Γραμματέα της Συνελεύσεως και έχει ως έργο του την τήρηση των πρακτικών.
δ. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός της δράσεως του Σωματείου για το εκάστοτε προηγούμενο λογιστικό έτος, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζητείται και εγκρίνεται ο Ισολογισμός του κλειομένου λογιστικού έτους καθώς και ο προϋπολογισμός του επομένου λογιστικού έτους και τέλος απαλλάσσεται το ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του κλειομένου λογιστικού έτους, μη αποκλειομένης της συζητήσεως και λήψεως αποφάσεων και επί άλλων θεμάτων τεθέντων από το ΔΣ στην Ημερήσια Διάταξη. Στην Ημερήσια Διάταξη μπορούν επίσης να τεθούν θέματα που έχουν υποβάλλει μέλη της Γενικής Συνέλευσης στο ΔΣ τουλάχιστον 20 μέρες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και έκτακτα-επείγοντα θέματα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
ε. Για να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, πρέπει να παρίστανται σε αυτήν τα μισά συν ένα από τα τακτικά και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η άνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε δέκα (10) το ανώτερο ημέρες, και βρίσκεται τότε σε απαρτία παρισταμένου κατ’ αυτήν οποιουδήποτε αριθμού οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. Απαρτία μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη ή μέσω του διαδικτύου όταν αυτό οριστεί.
στ. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο.


5.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο, με στόχο την επίτευξη των σκοπών του και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές (συν δυο αναπληρωματικά μέλη) και η θητεία του είναι τριετής. Αναδεικνύεται δε από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου με μυστική ψηφοφορία, από την οποία αναδεικνύεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τα λοιπά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Πριν από τη διεξαγωγή εκάστης ψηφοφορίας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών από κοινό ψηφοδέλτιο [για τις θέσεις του Προέδρου του ΔΣ, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και των λοιπών μελών του ΔΣ], το οποίο θα πρέπει να έχει καταρτισθεί με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, μετά από την υποβολή του προς το ΔΣ των υποψηφιοτήτων τρεις (3), τουλάχιστον, ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται να εκλέξει ΔΣ. Υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Δ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν όλα τα τακτικά και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφούν στην έβδομη θέση, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων για την κατάληψη της θέσης αυτής. Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του ΔΣ συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε τις περισσότερες ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το ΔΣ, και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των συμβούλων που ισοψήφισαν. Τα διάφορα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να εκλέγονται απεριόριστα. Οι εκλογές μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά όταν αυτό οριστεί.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να κατανέμει μεταξύ των μελών του συγκεκριμένες αρμοδιότητες και να θέτει ως υπεύθυνο ένας μέλος του.
δ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπεται θέση Επίτιμου Προέδρου, την οποία καταλαμβάνει, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, μέλος του Σωματείου με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και σπουδαία συμβολή στην ερευνητική και κλινική και, ιδιαίτερα, στην εξέλιξη των τομέων αυτών στην Ελλάδα, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Επίτιμος Πρόεδρος μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ε. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής ή θανάτου μέλους του ΔΣ, το ΔΣ αναπληρώνει το απερχόμενο μέλος με άλλο μέλος του Σωματείου, το οποίο μετέχει στο ΔΣ μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και θα εγκρίνει την κάλυψη της θέσης από τον αναπληρούντα ή θα προχωρήσει σε εκλογή νέου μέλους ΔΣ στην θέση του απελθόντος. Οι πράξεις που διενεργούνται από τον, με απόφαση του ΔΣ, αναπληρούντα το απελθόν μέλος του ΔΣ, είναι ισχυρές ακόμα και εάν δεν εγκριθεί η αναπλήρωσή του από την επιγενόμενη Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή μέλους του Σωματείου, συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απώλεια της ιδιότητας μέλους του ΔΣ, εάν έχει την ιδιότητα αυτή το διαγραφέν μέλος.
στ. Μετά τη εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει με πρωτόκολλο, που υπογράφεται από το απερχόμενο και το νέο ΔΣ, τα βιβλία και την περιουσία του Σωματείου.
ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία του ημίσεος συν ενός των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
η. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά το δίμηνο με πρωτοβουλία του Προέδρου του, ή και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή κατόπιν σχετικής αίτησης τουλάχιστον τριών (3) μελών του. Η συνεδρίαση του ΔΣ μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη όταν αυτό οριστεί.
θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του (ή συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή διαδικτύου, όταν αυτό οριστεί). Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.
ι. Στην εκάστοτε τακτική Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται από το ΔΣ η έκθεση πεπραγμένων του εκάστοτε προηγούμενου λογιστικού έτους. Η έκθεση αυτή συντάσσεται από το ΔΣ του Σωματείου.
 
5.3. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου είναι τριμελής. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα που εκλέγεται και το ΔΣ, από χωριστό ψηφοδέλτιο, με την ίδια διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία όπως το ΔΣ. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει κάθε χρόνο, ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και υποβάλει ενώπιον των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα πορίσματα της κατά τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του ΔΣ. Εξαιρετικά και μόνο, η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγεί από την πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση την οποία υποχρεούται να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων ίδρυσης του Επιστημονικού Σωματείου και την εγγραφή του στα οικεία Βιβλία του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 
Άρθρο 6ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Το ΔΣ, με ειδική απόφασή του, δύναται να εκλέγει επταμελή Επιτροπή Επιστημονικού Προγράμματος, η οποία θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του ΔΣ σε θέματα του Επιστημονικού Προγράμματος του Σωματείου. Ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου, δύναται το ΔΣ να εκλέγει και άλλες Επιτροπές των οποίων τα καθήκοντα θα ορίζει επακριβώς.
 
Άρθρο 7ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών. Τα ίδια ποσοστά απαιτούνται και για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Σωματείου.
 
Άρθρο 8ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

8.1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, σε όλες τις σχέσεις του με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος του Επιστημονικού Σωματείου ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής, αστυνομικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, συγκαλεί, τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει τα έγγραφα του Επιστημονικού Σωματείου κάτωθι της επωνυμίας αυτού. Επίσης, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας και υπογράφει τα εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων που εγκρίθηκαν από το ΔΣ, καθώς και αυτών που προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, διορίζει και παύει το πάσης φύσεως προσωπικό του Επιστημονικού Σωματείου μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ
.
8.2. Σε περίπτωση απουσίας, τον Πρόεδρο αναπληρώνει και υποκαθιστά σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., και αυτόν δύο από τα μέλη του ΔΣ, που ορίζονται απ’ αυτό με ειδική απόφασή του.

8.3. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. τηρεί την αλληλογραφία του Σωματείου, φυλάσσει τα αρχεία και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται στο Σωματείο, τηρεί το βιβλίο πρωτοκόλλου, καθώς και το βιβλίο των Πρακτικών του ΔΣ, φροντίζει για την αποστολή διπλωμάτων στα καινούργια μέλη, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα οποία υπογράφονται απ΄ όλα τα μέλη του ΔΣ που συμμετείχαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Όταν απουσιάζει, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Ειδικός Γραμματέας μπορεί να ορίζεται από το ΔΣ με ειδική απόφασή του.

8.5. Ο Ταμίας εισπράττει, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε με την βοήθεια προσώπου που διορίζεται από το ΔΣ, τα δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές και γενικά κάθε οικονομική παροχή προς το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις από ειδικό αριθμημένο διπλότυπο βιβλίο, φροντίζει για την είσπραξη της συνδρομής των μελών, ενημερώνει τακτικά το ΔΣ για τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους, συντάσσει και υποβάλει κάθε δίμηνο απολογισμό του Ταμείου, φυλάσσει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών, τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, θέτει οποτεδήποτε του ζητηθεί την ταμειακή κατάσταση του Επιστημονικού Σωματείου στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συντάσσει τον ισολογισμό, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του Επιστημονικού Σωματείου κατά τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου λογιστικού έτους. Πραγματοποιεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται για δαπάνες που ορίστηκαν από το ΔΣ ή εγκρίθηκαν από το ΔΣ, ή προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες και εγκρίθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Τα εντάλματα πληρωμής ελέγχονται πάντοτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, ο Ταμίας καταθέτει επ’ ονόματι του Επιστημονικού Σωματείου και σε Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Σωματείου, μπορεί, όμως, να κρατάει στα χέρια του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του Επιστημονικού Σωματείου, το ύψος του οποίου καθορίζεται μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ. Για κάθε ζημία του Επιστημονικού Σωματείου από την παράλειψη αυτή ο Ταμίας είναι ατομικά υπεύθυνος απέναντι σε αυτό.
 
Άρθρο 9ο
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

Το Σωματείο δύναται να ανακηρύσσει ευεργέτες και δωρητές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ευεργέτης ανακηρύσσεται υποχρεωτικά όποιος προσφέρει στο Σωματείο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας άνω των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000). Όσοι προσφέρουν χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000) ανακηρύσσονται υποχρεωτικά δωρητές.
 
Άρθρο 10ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη, με προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος να συμμετέχει σε ορισμένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου ή με διαγραφή το μέλος που παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το Καταστατικό, ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τη δραστηριότητά του προσβάλλει την υπόληψη του Σωματείου, ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις βασικές αρχές λειτουργίας του. Την επίπληξη και την προσωρινή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε εκδηλώσεις του Σωματείου επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, τις άλλες, όμως, ποινές αποκλειστικά και μόνο η Γενική Συνέλευση, με απαρτία του 1/2 των μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 
Άρθρο 11ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του, που θα απομείνει μετά την εκκαθάριση, θα περιέλθει στην Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας.
 
Άρθρο 12ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, που τυχόν θα συνταχθεί από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι Νόμοι περί Σωματείων.
 
Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από δώδεκα (12) άρθρα, συντάχθηκε σήμερα από τους ιδρυτές που συνήλθαν σε συνεδρίαση, εγκρίθηκε και υπεγράφη από όλα τα ιδρυτικά μέλη.
 
 
Αθήνα,  14/3/2017.
 

.