ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Πρακτικές οδηγίες για την προστασία σας - World Health Organization

https://www.youtube.com/watch?v=TQdJnZE_0rc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jzMvSqsxtxxddDIAt-YNZnnRDuqa2mEpfdgHQqUac3ZTIM39GB1USYBY