ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

9-11 Απριλίου 2020, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης - Άγιος Νικόλαος Κρήτης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και οι Ενώσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου και Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αγίου Νικολάου και το Δήμο Ηρακλείου διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα: “ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου 9-11 Απριλίου 2020.

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου:
Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και διδακτικές μεθόδους της σχολικής Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που προάγουν την διά βίου υγεία και τη δυναμική και την προοπτική της νέας Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κρήτης.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:
 Η παρουσίαση καινοτόμων αθλητικών προγραμμάτων που προσφέρουν τη δυνατότητα ανανέωσης και αναπροσαρμογής των σχολικών διδακτικών μεθόδων, επιτρέπουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την ενεργό δράση του μαθητή.
 Η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών ως προς την ενίσχυση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για όλους.
 Η ανάδειξη μέσω δημιουργικού διαλόγου της σχέσης εκπαίδευσης και ανάπτυξης αθλητικών συμπεριφορών σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα με στόχο, τον διάλογο με την τοπική κοινωνία για θέματα φυσικής δραστηριότητας, πρόληψης και ανάπτυξης επαγγελματιών της άσκησης.
 Η καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα για την προαγωγή της υγείας και της δια βίου άσκησης.

Θεματικές Ενότητες:
 Σχολικός Αθλητισμός – Αγώνες
 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Αθλητική Ψυχολογία
 Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή
 Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικής Αγωγής
 Ειδική Φυσική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 Τεχνολογίες Πληροφορίας στη Φυσική Αγωγή και στην Αγωγή Υγείας
 Φυσική δραστηριότητα και υγεία
 Ευρωπαϊκά προγράμματα για τον αθλητισμό
 Τοπική Αυτοδιοίκηση
 Άσκηση και Διατροφή
 Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ