ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

12 Δεκεμβρίου 2019, Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με το αρ. 49/29-11-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εγκρίθηκε η υλοποίηση του αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» από το Εργαστήριο Φυσιολογίας «Φυσιολογείον», της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) σε σχολικές μονάδες Α/θμιας (Στ΄ τάξη Δημοτικού) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Α΄Γυμνασίου), για το σχολικό έτος 2019-2020 από τη Γ.Γ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το "Exercise is Medicine-Greece" και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και άσκησης στην Ιατρική (ΙΕΦΑΙ).

Υπεύθυνη του προγράμματος: Δρ. Φλώρα Ζαράνη, Βιολόγος, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Φυσιολογίας (επικοινωνία στο email: fzarani@med.uoa.gr).