ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

6-7 Δεκεμβρίου 2019, 28ο Διεθνές Συνέδριο Αγωγής Υγείας, Κοινωνικής και Παιδαγωγικής Ιατρικής - Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) διοργανώνει το 28ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αγωγή Υγείας, Κοινωνική και Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή», στην Πάτρα από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2019.

Σκοπός του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση και ανάλυση θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών που εμπίπτουν στις γενικές θεματικές του, η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, η εμβάθυνση σε θέματα Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικής Ιατρικής, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού και τη διατύπωση προτάσεων, που θα εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης της χώρας.

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα ΙΙ-9  Συνεδρία 1η 
Προεδρείο: Ζαράνη Φλώρα - Φούζας Γεώργιος - Τριανταφύλλου Ευπραξία
 

13.00 – 13.15
Διδακτική Παρέμβαση: Στάσεις και Απόψεις των Μαθητών της Α΄ Τάξης του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου για τη Σωματική Άσκηση και τα Οφέλη της στην Υγεία. 


Ζαράνη Φλώρα, Δρ. Βιολογίας, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Νταλαχάνη Καλλιρρόη, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 
Φιλίππου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογίας της Άσκησης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Φωτογραφίες από την παρουσίαση της εργασίας