ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

17 Οκτωβρίου 2019, American College of Sports Medicine - Physical Activity Guidelines for Americans

In May, ACSM published a collection of 14 new pronouncements that present the science behind the updated Physical Activity Guidelines for Americans. Each pronouncement addresses a specific topic, presenting the science and identifying key knowledge gaps for future research to address.

Join ACSM member Katrina Piercy, Ph.D., R.D., ACSM-CEP, and ACSM Fellow Ken Powell, M.D., M.P.H., as they discuss the background and process behind developing the pronouncements and the relevance for your current and future work.

Register