ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

16 Οκτωβρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Nutrition and Physical Activity - Health Link BC

Physical activity has so many benefits to your health. It can help you get to and stay at a healthy body weight, reduce the risk of bone fractures if you have osteoporosis, and can reduce the risk of many other illnesses like cancer and heart disease. For most people, participating in physical activity is safe. However, some people should check with their health care provider or a qualified exercise professional before they start becoming more physically active.

Food provides energy for physical activity. As you get more active and more fit, and/or as you lose weight, your energy needs (how many calories you need) may change. To get the energy you require, you need to get the proper amount of:

-Protein, which is needed to maintain and rebuild tissues such as muscles.
-Carbohydrate, which is the body's preferred source of energy.
-Fat, which also provides energy.
-Water, to replace water lost through activity.

Eating a diet that is varied, balanced, and moderate can provide you with all the nutrients the body needs without getting too much or too little of any one nutrient.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ