ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

6 Aπριλίου 2019 - World Physical Activity Day

The World Physical Activity Day is celebrated every year on 6th April.

The World Health Organization (WHO) named April 6 World Physical Activity Day back in 2002 when the 54th World Health Assembly was being held. The theme of the 54th World Health Assembly was promoting physical activity. The day was inspired by the Agita Mundo Network; a non-governmental organization dedicated to promoting physical activity.

The Agita Mundo Network was formed when a group of national and international institutions gathered at the 25th International Symposium on Sport Sciences in Sao Paulo, Brazil and agreed to form an independent organization whose goal would be promoting physical activity globally and coordinating the move for a Health Day.

The 54th World Health Assembly’s theme, physical activity had a huge impact internationally to the extent that the World Health Organization decided to make it a permanent event. Since then April 6th is known as the World Day for Physical Activity. To commemorate this day, a variety of events are held worldwide.

                                                                        

H Παγκόσμια ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Απριλίου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) χαρακτήρισε την 6η Απριλίου "Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας" το 2002 οπότε πραγματοποιήθηκε η 54η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Το θέμα της συνέλευσης ήταν η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας. Η ημέρα εμπνεύστηκε από το δίκτυο Agita Mundo, μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας. 

To δίκτυο Agita Mundo σχηματίστηκε όταν μια ομάδα εθνικών και διεθνών ινστιτούτων μαζεύτηκαν στο 25ο Διεθνές Συμπόσιο για την Επιστήμη της Άσκησης που πραγματοποιήθηκε στο Sao Paolo της Βραζιλίας και συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν ανεξάρτητο οργανισμό σκοπός του οποίου θα ήταν η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας παγκοσμίως και ο συντονισμός της κίνησης Ημέρα Υγείας.

Το θέμα της 54ης Παγκόσμιας Συνέλευσης για την υγεία είχε διεθνώς τεράστια απήχηση με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία να αποφασίσει την καθιέρωση του σε σταθερό γεγονός. Από τότε η 6η Απριλίου είναι γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας και παγκοσμίως διοργανώνονται διάφορες σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ