ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Άσκησης στην Ιατρική

 ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική είναι επιστημονικός και αναπτυξιακός - δηλαδή θα επιτελεί επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο - και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός.

Οι κύριοι στόχοι του Ινστιτούτου είναι:

  • Η προαγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης στην Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική
  • Η προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στην Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική
  • Η προαγωγή διεπιστημονικών και διεθνών αλληλεπιδράσεων και συνεργασιών στα θέματα της Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική
  • Η παροχή κλινικών και διδακτικών υπηρεσιών στα θέματα της Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική
  • H συνεργασία και επικοινωνία επιστημόνων
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης μέσω άσκησης
  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση της επιστημονικής κοινότητας στα θέματα Φυσιολογίας της Άσκησης
  • Η ανάδειξη της σωματικής δραστηριότητας και άσκησης ως μέρος πρόληψης και θεραπείας των νόσων – Θεραπευτική Άσκηση
  • Η ανάδειξη της θεραπευτικής άσκησης ως συνταγογραφούμενη, επίσημη θεραπευτική παρέμβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας