ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

13 Φεβρουαρίου 2021 - «SARS/CoV2: Από τη Φυσιολογία στη θεραπεία»

24 Ιανουαρίου 2021, “Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τον Ελληνισμό της Διασποράς” - Διαδικτυακή ημερίδα

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, 7 - 8 - 9 Μαΐου 2021, ΚΡΗΤΗ