ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

1 Νοεμβρίου 2021, Epigenetic rewiring of skeletal muscle enhancers after exercise training supports a role in whole-body function and human health - Molecular Metabolism

14 Αυγούστου 2021, Role of exercise in preventing and restoring gut dysbiosis in patients with inflammatory bowel diseases: A review - WJG

1 Ιουλίου 2021, «Η άσκηση είναι φάρμακο» Ανίχνευση των απόψεων και των στάσεων μαθητών Γυμνασίου - Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

30 Μαΐου 2021, Παγκόσμια Ημέρα για την Σκλήρυνση κατά πλάκας - Lifestyle, exercise and activity package for people living with progressive multiple sclerosis

20 Απριλίου 2021, Effects of Regular Physical Activity on the Immune System, Vaccination and Risk of Community-Acquired Infectious Disease in the General Population

21 Μαρτίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα συνδρόμου DOWN - Computerized physical and cognitive training improves the functional architecture of the brain in adults with Down syndrome: A network science EEG study

4 Μαρτίου 2021, Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας, Exercise and Fitness Effect On Obesity

24 Φεβρουαρίου 2021, Exercise generates immune cells in bone - Nature

Φεβρουάριος 2021, Acute glycaemic management before, during and after exercise for cardiac rehabilitation participants with diabetes mellitus - Br J Sports Med .

16 Φεβρουαρίου 2021, Comparative effect of physical exercise versus statins on improving arterial stiffness in patients with high cardiometabolic risk

5 Φεβρουαρίου 2021, Determinants of Health and Physical Activity Levels Among Breast Cancer Survivors During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study - Front. Physiol.

5 Φεβρουαρίου 2021, The effect of prolonged intense physical exercise of special forces volunteers on their plasma protein denaturation profile examined by differential scanning calorimetry

4 Φεβρουαρίου 2021, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - Non-Communicable Diseases Watch

1 Φεβρουαρίου 2021, Children and Adolescents Treated for Valvular Aortic Stenosis Have Diferent Physical Activity Patterns Compared to Healthy Controls

13 Ιανουαρίου 2021, Benefits of Physical Activity - Centers for Disease Control and Prevention