ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

8 Μαΐου 2020, The benefits of daily exercise on blood glucose levels and affect among adults with type 1 diabetes - Journal of Behavioral Medicine

3 Μαΐου 2020, The compelling link between physical activity and the body’s defense system - Journal of Sport and Health Science

22 Απριλίου 2020, Exercise Is Medicine - American Journal of Lifestyle Medicine

18 Απριλίου 2020 - Ενημέρωση και Οδηγίες για Ασφαλή Άσκηση και Φυσική Δραστηριότητα κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας

11 Απριλίου 2020, Μένουμε σπίτι και αθλούμαστε – Τι προτείνουν Έλληνες επιστήμονες - ΒΗΜΑ Science

2 Απριλίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού - Meta-Analysis on Intervention Effects of Physical Activities on Children and Adolescents with Autism

31 Μαρτίου 2020, Exercising outside during self quarantine: The do's and don'ts - CNET

25 Μαρτίου 2020, An exercise oncology clinical pathway: Screening and referral for personalized interventions - American Cancer Society Journals

4 Φεβρουαρίου 2020, Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions - J Sport Health Sci

Make physical activity a part of daily life during all stages of life - WHO

4 Φεβρουαρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - Can sports help fight cancer? - DW NEWS

1 Φεβρουαρίου 2020, Being Active When You Have Heart Valve Disease - ΕΙΜ - ACSM

31 Ιανουαρίου 2020, Hypogonadism in Exercising Males: Dysfunction or Adaptive-Regulatory Adjustment? - Frontiers in Endocrinology

31 Ιανουαρίου 2020, American Medical Association releases six tips to improve heart health

31 Ιανουαρίου 2020, New Perspectives on the Endocrinology of Physical Activity and Sport - Front. Endocrinol.

30 Ιανουαρίου 2020, The effect of treatment regimens on salivary cortisol levels in patients with chronic musculoskeletal disorders - Journal of Bodywork & Movement Therapies

25 Ιανουαρίου 2020, Exercise can do more for your health than medications! - Harvard Medical School

9 Ιανουαρίου 2020, Born to move: Human hearts evolved to need exercise - Harvard Heart Letter

Ιανουάριος 2020, WORLDWIDE SURVEY OF FITNESS TRENDS FOR 2020 - ACSM's Health & Fitness Journal