ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

5 Σεπτεμβρίου 2020, 4 steps to stay fit to beat COVID-19 - WHO

2 Σεπτεμβρίου 2020, Post Meal Exercise May Lead to Transient Hypoglycemia Irrespective of Glycemic Status in Humans - Front. Endocrinol.

Σεπτέμβριος 2020, Benefits of Physical Activity - CDC

4 Αυγούστου 2020, Why Keep this COVID-19 Remedy a Secret? - Updates from EIM

1 Αυγούστου 2020, Physical activity throughout pregnancy is key to preventing chronic disease - Reproduction

9 Ιουλίου 2020, Protein from blood of exercising mice rejuvenates brains of ‘couch potato’ mice - Science

Ιούλιος 2020, Characterization of Optimal Strain, Frequency and Duration of Mechanical Loading on Skeletal Myotubes' Biological Responses - In Vivo

29 Ιουνίου 2020, Worldwide Effect of COVID-19 on Physical Activity: A Descriptive Study - Annals of Internal Medicine

8 Μαΐου 2020, The benefits of daily exercise on blood glucose levels and affect among adults with type 1 diabetes - Journal of Behavioral Medicine

3 Μαΐου 2020, The compelling link between physical activity and the body’s defense system - Journal of Sport and Health Science

22 Απριλίου 2020, Exercise Is Medicine - American Journal of Lifestyle Medicine

18 Απριλίου 2020 - Ενημέρωση και Οδηγίες για Ασφαλή Άσκηση και Φυσική Δραστηριότητα κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας

11 Απριλίου 2020, Μένουμε σπίτι και αθλούμαστε – Τι προτείνουν Έλληνες επιστήμονες - ΒΗΜΑ Science

6 Απριλίου 2020, Association of Healthy Lifestyle With Years Lived Without Major Chronic Diseases - JAMA Intern Med.

2 Απριλίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού - Meta-Analysis on Intervention Effects of Physical Activities on Children and Adolescents with Autism

31 Μαρτίου 2020, Exercising outside during self quarantine: The do's and don'ts - CNET

25 Μαρτίου 2020, An exercise oncology clinical pathway: Screening and referral for personalized interventions - American Cancer Society Journals

4 Φεβρουαρίου 2020, Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions - J Sport Health Sci

Make physical activity a part of daily life during all stages of life - WHO

4 Φεβρουαρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - Can sports help fight cancer? - DW NEWS

1 Φεβρουαρίου 2020, Being Active When You Have Heart Valve Disease - ΕΙΜ - ACSM

31 Ιανουαρίου 2020, Hypogonadism in Exercising Males: Dysfunction or Adaptive-Regulatory Adjustment? - Frontiers in Endocrinology

31 Ιανουαρίου 2020, American Medical Association releases six tips to improve heart health

31 Ιανουαρίου 2020, New Perspectives on the Endocrinology of Physical Activity and Sport - Front. Endocrinol.

30 Ιανουαρίου 2020, The effect of treatment regimens on salivary cortisol levels in patients with chronic musculoskeletal disorders - Journal of Bodywork & Movement Therapies

25 Ιανουαρίου 2020, Exercise can do more for your health than medications! - Harvard Medical School

9 Ιανουαρίου 2020, Born to move: Human hearts evolved to need exercise - Harvard Heart Letter

Ιανουάριος 2020, WORLDWIDE SURVEY OF FITNESS TRENDS FOR 2020 - ACSM's Health & Fitness Journal