ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

17 Οκτωβρίου 2017, Physical Exercise Positively Influences Breast Cancer Evolution - Clinical Breast Cancer

Οκτώβριος 2017, Hormonal responses following eccentric exercise in humans - Hormones

11 Οκτωβρίου 2017, Running Changes the Brain: the Long and the Short of It - Physiology (Bethesda)

1 Σεπτεμβρίου 2017, Physiotherapy and physical activity: a cross-sectional survey exploring physical activity promotion, knowledge of physical activity guidelines and the physical activity habits of UK physiotherapists

29 Ιουνίου 2017, A small amount of precisely measured high-intensity habitual physical activity predicts bone health in pre- and post-menopausal women in UK Biobank - International Journal of Epidemiology