ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

17 Οκτωβρίου 2017, Physical Exercise Positively Influences Breast Cancer Evolution - Clinical Breast Cancer

Kalliopi Adraskela, Eleftheria Veisaki, Michael Koutsilieris, Anastassios Philippou

published in: 
Clinical Breast Cancer, Vol. 17, No. 6, 408-17 a 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

Abstract

Breast cancer is one of the most commonly diagnosed types of cancer in women. Its pathogenesis involves genetic, hormonal, and environmental factors. A large body of evidence indicates that physical activity has positive effects onevery aspect of breast cancer evolution, including prevention, medical treatment, and aftercare clinical settings. Thus, different types of exercise can influence the prevention and progression of the disease through several common mechanisms, such as reduction of insulin resistance and improvement of immunity and cardiovascular function.
Furthermore, acute and chronic symptoms of breast cancer, such as cachexia, muscle mass loss, fatigue, cardiotoxicity, weight gain, hormone alterations, bone loss, and psychologic adverse effects, may all be favorably influenced by regular exercise. We review the relation of intensity and duration of exercise with potential patho-physiologic pathways, including obesity-related hormones and sex steroid hormone production, oxidative stress, epigenetic alterations such as DNA hypomethylation, and changes in telomere length, within the context of the beneficial effects of exercise. The potential role of exercise in reducing the intensity of the adverse effects that result from breast cancer and anticancer treatment is also discussed.

Keywords: Adiposity, Breast cancer survivors, Exercise training, Hormones, Inflammation, Physical activity