ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Άσκηση στο σπίτι! Tips to keep yourself moving!

Cold weather have you stuck at home?
That doesn't mean you can't still be physically active!
Check out these tips to keep yourself moving!