ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

Being physically active for at least 30 minutes a day can lower your chance of depression by 48%.


Being physically active for at least 30 minutes a day can lower your chance of depression by 48%. But, if you're already affected by depression or anxiety, it may be difficult to work up the energy or motivation to exercise.
Start small. Plan to be active for just 5 or 10 minutes, or set a goal to walk around the block. Gradually progress as you feel comfortable. The best part about physical activity is that you may even experience a lessened feeling of your symptoms immediately!
MORE INFO: HERE