ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

29 Νοεμβρίου 2020, Call to action statement addressing COVID-19 - ACSM

COVID-19: Considerations for Sports and Physical Activity | Infographic

The American College of Sports Medicine (ACSM) has published a call to action statement addressing COVID-19 and safely returning to sports and exercise. Authored by ACSM subject matter experts, the statement highlights the current science around COVID-19 and provides 12 action steps to consider. “COVID-19: Considerations for Sports and Physical Activity” is ACSM’s first call to action statement and published in the August 2020 issue of ACSM’s Current Sports Medicine Reports.

This infographic highlights the action steps for health care providers, healthy individuals and those recovering from COVID-19.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ