ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

1 Δεκεμβρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα AIDS - Efects of a Combined Exercise Training Program on Health Indicators and Quality of Life of People Living with HIV: A Randomized Clinical Trial

Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019
Published on line: 24 Sept 2019

Abstract
The aim of this study was to evaluate the efects of 16 weeks of combined exercise training (CET) on muscle strength, body composition, depression, anxiety and quality of life of people living with HIV (PLHIV). Twenty-three participants completed the study, 14 in trained group (TG) and 9 in control group (CG). TG consisted of resistance and aerobic training three times a week, while the CG was exposed to recreational activities twice a week. CET promoted increased muscle strength (25% in overall strength) and aerobic capacity (+20% in training speed and +23% in VO2 during aerobic training; p<0.05). In addition, TG had better quality of life and reduced depression rates (from 7 subjects with mild, moderate or severe depression to 1 post-training). In conclusion, this pilot data demonstrated that 16 weeks of CET increased muscle strength, and improved depression and quality of life indexes in a small sample of PLHIV.

FULL ARTICLE