ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

23 Αυγούστου 2019, Being Active When You Have an Aneurysm - ACSM

Do you want to feel better, move better and sleep better?
Experts now say that any physical activity counts toward better health – even just a few minutes! Although we don’t know for sure how physical activity affects aneurysms, we do know that it helps some of the major risk factors for aneurysms such as high blood pressure, obesity and inflammation.
Physical activity can:
• lower inflammation that might help slow the growth of an aneurysm
• improve the strength of your blood vessel walls
• lower your blood pressure
• help you maintain a healthy weight 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ