ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

25 Μαρτίου 2019, Can exercise make chemotherapy more effective? - The University of Texas

BY GILLIAN KRUSE

You already knew exercise can prevent cancer. But what if it could help you fight your cancer? 
Researchers are looking into how exercise can help get chemotherapy into solid tumors efficiently, helping lead our patients toward better outcomes.

- Moderate exercise shows promise for improving cancer treatment
- Studying exercise’s impact on pancreatic cancer treatment
- Making exercise fun

"We’ve designed the exercise regimen so that patients can do this anywhere" - An Ngo-Huang, D.O., Physician


FULL ARTICLE