ΙΕΦΑΙ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική

Ελληνικά

6 Απριλίου 2019, Παγκόσμια ημέρα φυσικής δραστηριότητας - INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH The Toronto Charter for Physical Activity: A Global Call to Action

(Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση)

Η Φυσική Δραστηριότητα προάγει την ευημερία καθώς και τη σωματική και ψυχική υγεία. Προλαμβάνει ασθένειες, βελτιώνει τους κοινωνικούς δεσμούς και την ποιότητα ζωής, παρέχει οικονομικά οφέλη και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Κοινωνίες οι οποίες προάγουν δια βίου τη θετική για την υγεία φυσική δραστηριότητα με μια ποικιλία προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών επιλογών, κάτω απόδιαφορετικές συνθήκες, μπορούν να καρπωθούν πολλά από τα παραπάνω οφέλη.
Η διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα περιγράφει τέσσερις δράσεις οι οποίες βασίζονται σε εννέα κατευθυντήριες αρχές καλώντας όλες τις χώρες, τις τοπικές κοινωνίες και κοινότητες να αγωνιστούν για ευρύτερη πολιτική και κοινωνική δέσμευση και υποστήριξη με στόχο τηναύξηση της φυσικής δραστηριότητας που προάγει την υγεία.

H διακήρυξη στα ελληνικά